GeneWeb  

Base de dades genealògica


Podeu seleccionar una altre llengua, hi ha disponibles les següents:
africà bg br català xec danès alemany anglès esperanto castellà estó finlandès francès hebreu islandès italià letó holandès norueg polac portuguès brasiler ro rus eslovè suec Xinès

La base de dades "capelo" conté actualment 10.966 persones.
(notes)

Per navegar en aquesta base, podeu fer la vostra recerca:

 • per persona
  • nom cognom o nom públic o àlies
  • nom
  • cognom
 • per títol

  (tots els títols)
  ... lloc

  (tots els llocs)
 • pel llistat de tots els per
 • per lloc / cognom - naixement - defunció - casament -

Podeu


També podeu consultar

Hi ha hagut 38.926 consultes, de les quals 6.345 en aquesta pàgina, des del 6 de juny de 2016.

Si el vostre navegador no actualitza automàticament les pàgines modificades (obligant-vos a fer actualitzar manualment la pàgina), proveu de navegar des d'aquest altre lloc.


Lèxic[Page displayed by GeneWeb 4.10] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC