GeneWeb  

Родословна база от данни


Можете да изберете друг език за съобщения измежду следните:
бурски български br каталонски чешки датски немски английски есперанто испански естонски финландски френски иврит исландски италиански латвийски холандски норвежки полски португалски бразилско-португалски румънски руски словенски шведски китайски

Базата от данни "capelo" в момента съдържа сведения за 10 966 души.
(бележки)

Можете да използвате тази база от данни за търсене:

 • по име на човек
  • собствено име фамилно име или официално име или именува се още
  • собствено име
  • фамилно име
 • по титла

  (всички титли)
  ... местоуказание към титлата

  (всички местоуказания)
 • в списъка на всички ,  подредени по
 • по място / фамилно име - раждане - смърт - брак -

Можете още


Можете също да се насочите към

От 6 юни 2016 насам е имало 38 947 посещения, от които 6 359 са на настоящата страница.

Ако Вашият браузър не актуализира автоматично страниците, които са модифицирани (принуждавайки Ви да ги презареждате Вие), опитайте се да тръгнете от тази препратка.


лексикон[Page displayed by GeneWeb 4.10] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC